نیوموزیسین در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۸ شروع به کار کرد . هدف فقط ارائه خدمات بهتر و کمک به پیشرفت موسیقی کشور می باشد.